We willen zo'n direct mogelijk contact, maar zijn door de aard van ons werk ook vaak in gesprek. Alles wat kan wachten doen we liever per mail, dan hebben we ook 100% aandacht voor waar we mee bezig zijn.


====================================

Tia Roordink
06-10360852
troordink@medihz.nl


Maarten Steverink

06-83906533
msteverink@medihz.nl
BIG-geregistreerd onder nummer: 99005819930


Vera Warmelink

06-10768192

vwarmelink@medihz.nl
BIG-geregistreerd onder nummer: 29915298730


Joke Vermue

06-36297315

jvermue@medihz.nl


Mary Marijnissen
0628997048
mmarijnissen@medihz.nl

Ria Postma
06 2456 5290
ria@medihz.nl
BIG-geregistreerd onder nummer: 29029121930 

 

 

 

 ====================================

Praktijk adres (geen postadres)
Leidenweg 5 
6843 LA Arnhem

Post (geen bezoekadres) 
Omdat we huisartsenzorg leveren is het onze voorkeur dat post aan ons gestuurd wordt naar de huisarts, met daarop "TAV" en dan de "naam" van de betrokken praktijkondersteuner GGZ.

Indien post om wat voor reden dan ook niet geadresseerd kan worden aan de huisarts:
Lieshoutstraat 111
6844 EG Arnhem