Praktijkondersteuners huisarts GGZ

 

 

Vera Warmelink


 

 

 

 
 


 

Ik ben geboren in 1989. Afgestudeerd als HBO verpleegkundige. Tijdens mijn studie heb ik diverse kanten van de zorg gezien, bijvoorbeeld verloskunde in een ziekenhuis in Kenia. Mijn voorkeur ging echter uit naar de kant van de psychiatrie en psychologie. Ik heb werkervaring in de verslavingszorg en op verschillende GGZ afdelingen. Sinds 2013 ben ik werkzaam als POH-GGZ. Ik wil in mijn werk met zowel kennis van zaken gerichte aandacht mensen ondersteunen in hun eigen kunnen.


Maarten Steverink


Ik ben geboren in 1961 en vanaf 1980 werkzaam in zorg en onderwijs. 
Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige en POH-GGZ ben ik trots op juist het verpleegkundige aspect, dat gaat over ondersteunen, versterken en ontwikkelen van zelfzorg op lichamelijk en psychisch gebied, met alle raakvlakken in interpersoonlijke en maatschappelijke omstandigheden. 

Tia Roordink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ik ben geboren in 1983.  Na mijn opleiding Klinische Psychologie heb ik vanaf 2008 gewerkt als onderzoeksassistent op de neurologie afdeling van het UMC St. Radboud in Nijmegen. Ik heb interesse in (psychologisch) onderzoek en de bijzondere relatie tussen lichaam en geest.  Ik wil beide aspecten van zorg graag combineren. Goede zorg behoeft goed onderzoek. 

Naast mijn werk als POH-GGZ ontwikkel ik samenwerkprotocollen om een goede aansluitende zorg voor mensen te realiseren: op maat, dicht bij huis en bewezen effectief. 

Daarbij geloof ik erg in (veer-) kracht van mensen. Met goede, snelle hulp is een enkele richtingaanwijzer of een duwtje in de rug al genoeg om weer perspectief te zien en verder te kunnen. Daarnaast maak ik graag gebruik van de kracht van een goed functionerend (hulpverlenings-) netwerk. Mary Marijnissen

Mijn naam is Mary Marijnissen, geboren in 1974. Na mijn studies HBO-Verpleegkunde en orthopedagogiek heb ik gewerkt bij Bureau Jeugdzorg als orthopedagoog/gedragswetenschapper, waar ik onder andere ervaring heb opgedaan op het gebied van psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren.  Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs. De afgelopen jaren geef ik met veel plezier les op de opleiding Pedagogiek.

In mijn werk als praktijkondersteuner GGZ combineer ik mijn verpleegkundige achtergrond en orthopedagogische kennis. Een persoonlijk en positief contact met mensen is daarbij voor mij een belangrijk uitgangspunt.

 

 

Ria Postma
Als A-verpleegkundige werkte ik zeven jaar in een algemeen ziekenhuis. In 1996 rondde ik de opleiding HBO-Verpleegkunde af. Sindsdien heb ik ervaring opgedaan binnen verschillende open en gesloten afdelingen van twee
psychiatrische instellingen. 

Hoe mensen de situaties in hun leven beleven en er mee omgaan heeft altijd mijn belangstelling gehad. Ik heb veel mensen ontmoet op kwetsbare momenten. Het meemaken van hun herstelproces en daar een bijdrage aan kunnen leveren: dat vind ik bijzondere ervaringen. Door al die ontmoetingen ben ik zelf ook gevormd en het heeft mij veel werk- en levenservaring gebracht. Graag verken ik met mensen hun mogelijkheden en kracht om die in te kunnen zetten in de levenssituatie waarvoor ze met mij in gesprek gaan.

Oprechte belangstelling, betrouwbaarheid en echtheid zijn mijn motto’s. Aan samenwerking, ook met eventuele andere te betrekken hulpverleners, hecht ik groot belang.
 


Martine Wensing 
Ik ben Martine Wensing, geboren in het jaar 1974. Na het afronden van mijn studie Sociaal Pedagogische hulpverlening ben ik werkzaam geweest binnen verschillende zorginstellingen.

Ik ben begonnen in de verstandelijk gehandicapten zorg, daarna de overstap gemaakt naar de chronische psychiatrie/Korsakov en vervolgens weer teruggekeerd naar het werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Gedurende deze periode heb ik de opleiding Kaderopleiding in de gezondheidszorg afgerond.

In mijn werk ben ik graag in contact met mensen, luister graag naar ieders eigen persoonlijke verhaal en wil hierin ondersteunend zijn. In gesprekken vind ik het boeiend om samen te kijken hoe je er voor kunt zorgen om weer in je eigen kracht te komen. 


Lucia Leijten
Mijn naam is Lucia Leijten, ben geboren in 1960. Ik heb de opleiding HBO Maatschappelijk werk, POH GGZ en Vertrouwenspersoon, afgerond.


In mijn werkzame leven heb ik ervaring opgedaan in de Geestelijke gezondheidszorg. Het begeleiden van met name volwassenen en hun omgeving, die vanwege psychische/ lichamelijke klachten vastlopen in werk, relatie of persoonlijk functioneren, doe ik graag. Snel aansluiting vinden en denken in mogelijkheden geeft mij energie. Indien basis GGZ of Specialistische behandeling nodig is, verwijs ik in gezamenlijk overleg door.